14:14 EDT Thứ hai, 24/06/2019

Lịch thi kết thúc học kì 2, năm học 2015 - 2016

Thứ sáu - 22/04/2016 12:00
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC  TIỂU HỌC
                                                                                 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K39 GDTH
                                                                                                                                           HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
                                                         
STT                                                 MÔN THI MÃ SỐ TS
SV
SỐ
PT
ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN CÁN BỘ COI THI
1

PPDH Âm nhạc

GT412 268 8/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6
Ca 3,Thứ 2, 30 - 5 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Sơn, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
2 PPDH Toán ở TH 2 GT411 268 8/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6
Ca 3,Thứ 4, 01 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Sơn, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
3 PPDH Mĩ thuật GT406 265 8/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6
Ca 3,Thứ 6, 03 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Sơn, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
4 PPDH Tiếng Việt ở TH 2 GT310 268 8/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6
Ca 3,Thứ 2, 06 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Lan Anh, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
5 Tiếng Anh 2 TA102 266 8/Viết B,C Ca1,2,Thứ 4, 08 - 6 Hiền, Kha, Cừ
6 Lí luận chính trị 4 CT104 266 8/Viết B,C Ca1,2,Thứ 6, 10 - 6 Phương, Cừ, Hòa, Kha
7 Ứng dụng CNTT trong GDTH GT417 265 TH P. máy M1-M4 tầng 4- nhà thí nghiệm Ca 1,2,Thứ 3, 14 - 6 Hương, Hiếu, Hiền, Kha, Hòa, Cừ, Đệ,  Duyên
8

PPDH các chủ đề TN-XH

GT328 272 E2.1, E3.1 Ca 1,Thứ 5, 16 - 6 Tiệp, Duyên, Nguyên, HươngA
 
*Ghi chú: - Ca 1 thi từ  7h30; Ca 2 thi từ  9h30                                                                                                                   TRƯỞNG KHOA
                 - Ca 3 thi từ 13h30; Ca 4 thi từ 15h30    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     Phạm Quang Tiệp
 
 
 
 
 

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC  TIỂU HỌC
                                                                      LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K40 GDTH
                                                                                                                                  HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                         
STT                                                MÔN THI MÃ SỐ TS
SV
SỐ
PT
ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN CÁN BỘ COI THI
1 Giáo dục hòa nhập GT205 322 9/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6,E5.3
Ca 1,Thứ 3, 31- 5 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Sơn, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
2 Tiếng Việt 2 GT404 318 9/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6,E5.3
Ca 1,Thứ 5, 02 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Lan Anh, ,Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ.
3 Âm nhạc 1 GT206 320 E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b,E5.4
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6, E5.3
Ca 1,Thứ 7, 04 - 6 Thế Anh, Mai
4 Hình học sơ cấp cho Tiểu học GT304 342 10/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6, E5.3
Ca 1,Thứ 3, 7 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Hào, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
5 Thủ công – Kĩ thuật GT305 326 9/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6, E5.3
Ca 1,Thư 5, 9 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Sơn, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
6 Số học cho Tiểu học GT306 334 9/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6, E5.3
Ca 1,Thứ 2, 13 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Hào, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
7 Văn học thiếu nhi GT301 332 9/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6, E5.3
Ca 1,Thứ 4, 15 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Sơn, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
8 Tổ chức các HĐGDNG và CT Đội TNTP Hồ Chí Minh GT403 320 9/Viết E2.1a,E2.1b,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6, E5.3
Ca 1,Thứ 6, 17 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Sơn, Tuyết, Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
 
*Ghi chú: - Ca 1 thi từ  7h30; Ca 2 thi từ  9h30                                                                                                                   TRƯỞNG KHOA
                 - Ca 3 thi từ 13h30; Ca 4 thi từ 15h30    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     Phạm Quang Tiệp
 
 
 

   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC  TIỂU HỌC
                                                                               LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K41 GDTH
                                                                                                                                          HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                         
STT                                                MÔN THI MÃ SỐ TS
SV
SỐ
PT
ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN CÁN BỘ COI THI
1 Lí luận chính trị 1 CT101 238 Viết A,B Ca 1,2,Thứ 2, 30 - 5 Phương, Cừ, Hiền, Hòa
2 Pháp luật đại cương CT105 238 Viết C Ca 1,Thứ 4, 01 - 6 Hiền, Kha, Đệ, Cừ
3 Tâm lí học đại cương TL301 238 Viết A,B Ca 1,2,Thứ 6, 03 - 6 Cừ, Hiền, Hòa, P.Trang
4 Tiếng Anh 2.2 TA102 237 Viết B,C Ca 1,2,3,4 ,Thứ 2, 06 - 6 Hiền, Hòa, Kha, Nguyên
5 Giáo dục học đại cương GD301 238 Viết A,B Ca 3,4,Thư 4, 08 - 6 Hiền, Hòa, Kha, Nguyên
6 Giáo dục thể chất 2 TC102 238 TH Sân KTX S1 Ca 1,2,3,4,Thứ 2, 13 - 6 Khoa GDTC
7 Tiếng Việt 2 GT208 239 7/Viết E2.1,E3.1,E3.1b
E4.3,E4.4,E4.5,E4.6
Ca 2,Thứ 5, 15 - 6 Hương, Đệ, Phương, P.Trang, Lan Anh, Tuyết,  Nguyên, Hiếu, Duyên, Hòa, Hiền, Kha, Cừ
 
*Ghi chú: - Ca 1 thi từ  7h30; Ca 2 thi từ  9h30                                                                                                                    TRƯỞNG KHOA
                 - Ca 3 thi từ 13h30; Ca 4 thi từ 15h30    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      Phạm Quang Tiệp
 
 
 
   

       TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
       KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

                                                                                                                           DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI MÔN CHUNG
                                                                                                                                    HỌC KỲ 2 NĂM HỌC  2015 - 2016
                                                                              
STT MÔN KHỐI SL
CB
ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN CÁN BỘ COI THI
1 Lý luận chính trị 1 41 4 A,B  Ca 1+2, Thứ 2, ngày 30-5-2016  Phương, Cừ, Hiền, Hoà.
2 Pháp luật đại cương 41 4 C  Ca 1     Thứ 4, ngày 01-6-2016  Hiền, Kha, Đệ, Cừ
3 Tâm lí học 1 41 4 A,B  Ca 1+2, Thứ 6, ngày 03-6-2016  Cừ, Hiền, Hoà, P. Trang
4 Tiếng Anh A2.2 41 4 B, C  Ca 1     Thứ 2, ngày 06-6-2016  Hiền, Hoà, Kha, Nguyên
  Ngoại ngữ 1 41 4 B, C  Ca 2     Thứ 2, ngày 06-6-2016  Hiền, Hoà, Kha, Nguyên
5 Giáo dục học 1 41 4 A, B  Ca 3+4, Thứ 4, ngày 08-6-2016  Tuyết, Hoà, Kha, Hương
6 Ngoại ngữ 2 39 3 B, C  Ca 1+2, Thứ 4, ngày 08-6-2016  Cừ,  Hiền, Kha.
9 Lý luận chính trị 4 39 4 B, C  Ca 1+2, Thứ 6, ngày 10-6-2016  Phương, Cừ, Hòa, Kha,
 
* Ghi chú:  Nhóm 1: C1.1-C4.5; B2.1-B4.4 ;   Nhóm 1: Thi ca 1 – 7h 30                                                                       TRƯỞNG KHOA
                    Nhóm 2: A1.1-A3.6; B2.1-B4.4;  Nhóm 2;  Thi ca 2 – 9h 30       
                    Ca 3 thi từ 13h30, ca 4 thi từ  15h30.
                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                   Phạm Quang Tiệp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITEĐăng nhập thành viên