09:38 EDT Chủ nhật, 31/05/2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

1. Chi bộ khoa Giáo dục Tiểu học  


BÍ THƯ
TS. Phạm Quang Tiệ
p
 
PHÓ BÍ THƯ
TS. Lê Thị Lan Anh

 

CHI ỦY VIÊN
ThS. Vũ Thị Tuyết

 
2. Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục Tiểu học


TRƯỞNG KHOA
TS. Phạm Quang Tiệp
            
PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Văn Hào

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Lê Thị Lan Anh

 
3. Ban Chấp hành Công đoàn khoa Giáo dục Tiểu học

            
CHỦ TỊCH
CN. Nguyễn Văn Động

PHÓ CHỦ TỊCH
ThS. Lê Thu Phương
            
ỦY VIÊN
ThS. Đỗ Thị Huyền Trang

 
4. Chi đoàn cán bộ khoa Giáo dục Tiểu học


BÍ THƯ
ThS. Vũ Thị Tuyết

PHÓ BÍ THƯ
ThS. Đỗ Thị Huyền Trang

ỦY VIÊN
CN. Ngô Thị Liên

 
5. Tổ bộ môn
5.1 Tổ Toán và PPDH Toán


PGS. TS Nguyễn Năng Tâm
Chức vụ: Tổ trưởng
Email: nntam@hpu2.edu.vn

TS. Lê Ngọc Sơn
Chức vụ: Giảng viên
Email:  lengocson@hpu2.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Hào
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Email: nguyenvanhao@hpu2.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Đệ
Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenvande@hpu2.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenthihuong84@hpu2.edu.vn

ThS. Lê Thu Phương
Chức vụ: Giảng viên
Email: lethuphuong@hpu2.edu.vn

ThS. Phạm Huyền Trang
Chức vụ: Giảng viên
Email: phamhuyentrang@hpu2.edu.vn

 
5.2 Tổ Văn - Tiếng Việt và PPDH Văn - Tiếng Việt


TS. Lê Thị Lan Anh
Chức vụ: Phó trưởng khoa - Tổ trưởng
Email: lethilananh.sp2@moet.edu.vn

ThS. Nguyễn Thu Trang
Chức vụ: Giảng viên
Email:  nguyenthutrang@hpu2.edu.vn

ThS. Đỗ Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giảng viên
Email: dothihuyentrang@hpu2.edu.vn

ThS. Vũ Thị Tuyết
Chức vụ: Giảng viên
Email: vuthituyet@hpu2.edu.vn

 
5.3 Tổ Giáo dục Chuyên biệt


ThS. Lê Thị Nguyên
Chức vụ: Tổ phó (Phụ trách tổ)
Email: lethinguyen@hpu2.edu.vn

TS. Phạm Quang Tiệp
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: phamquangtiep@hpu2.edu.vn

TS. Phạm Đức Hiếu
Chức vụ: Giảng viên
Email: phamduchieu@hpu2.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenthiduyen@hpu2.edu.vn

CN. Đoàn Thị Hiền
Chức vụ: Giảng viên
Email:  doanthihien@hpu2.edu.vn

CN. Ngô Thị Liên
Chức vụ: Giảng viên
Email:  ngothilien@hpu2.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Kĩ thuật viên
Email:  nguyenthngocha@hpu2.edu.vn

CN. Nguyễn Văn Động
Chức vụ: Trợ lí Giáo vụ
Email:  nguyenvandong@hpu2.edu.vn

ThS. Đàm Thị Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Email: hoa244@gmail.com

ThS. Triệu Quang Cừ
Chức vụ: Trợ lí Tổ chức
Email: trieuquangcu@hpu2.edu.vn

 

LIÊN KẾT WEBSITEĐăng nhập thành viên